Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Remaut Verzekeringen nv en heeft tot doel ondermeer de bezoeker te informeren over de verstrekte diensten.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel

Adres – maatschappelijke zetel

Remaut Verzekeringen nv
Stationsstraat 111
8880 Ledegem

Contact

Telefoon : +32 (0)56 509603
Email : info@remaut.eu

Ondernemings- en FSMA-nummer

Ondernemingsnummer 0446.861.677, RPR Gent, Afdeling Kortrijk

FSMA 16309

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Remaut Verzekeringen nv geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een bankproduct of een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot Remaut Verzekeringen nv.

De aansprakelijkheid van Remaut Verzekeringen nv voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, kan alleen in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen. Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden.

Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Remaut Verzekeringen nv draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Remaut Verzekeringen nv biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt Remaut Verzekeringen nv niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

De dienst- en productinformatie die Remaut Verzekeringen nv verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij Remaut Verzekeringen nv, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

AVG / GDPR

Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende Europese rechtsregels. Onze beleidsverklaring kan u hier nalezen.

Bemiddelingsdienst klachten en andere

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
Belliardstraat 15-17 bus 8
1040 Brussel

T. +32 (0)2 545 77 70
F. +32 (0)2 545 77 79
E. ombudsman@ombfin.be W. www.ombfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

T. +32 (0)2 547 58 71
F. +32 (0)2 547 59 75
E. info@ombudsman.as W. www.ombudsman.as

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

1 reactie op “Algemene gebruiksvoorwaarden”

  1. Pingback: Checklist: Aanrijding - Remaut verzekeringen

Reacties zijn uitgeschakeld.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.