Bescherming voor Agro-Ondernemers

De brede weersverzekering

Het wijzigen en onstabiele klimaat heeft onbetwistbaar een impact op het inkomen van de agro-ondenemer.

Vanaf nu kan je je als agro-ondernemer met de Brede Weersverzekering indekken tegen de financiële gevolgen van deze klimaatwijzigingen.

➞ 65% van de premie wordt gesubsidieerd!

Snelle aanvraag

Vul onderstaand formulier in en wij contacteren je snel voor een Brede Weersverzekering op jouw maat.

Bescherm jezelf en je openlucht teelt tegen

Vorst

IJs

Storm

Hagel

Regen

Droogte

Waarom een Brede Weersverzekering afsluiten?

De laatste jaren leidde de klimaatverandering steeds vaker tot hevige onweders, rukwinden en hagelbuien of net lange periodes van extreme droogte. Land- en tuinbouwers zien door die extreme weersomstandigheden steeds vaker (een deel van) hun oogst verloren gaan. Tot voor kort konden ze in zo’n geval een beroep doen op het Rampenfonds voor een vergoeding.

Op 1 januari 2020 verandert het Vlaamse systeem en kunnen landbouwers in Vlaanderen, voor schade aan hun gewassen door extreme weersomstandigheden, zelf een door de Vlaamse overheid erkende “brede weersverzekering” afsluiten. AG biedt zijn klanten de Brede Weersverzekering van Hagelunie aan.

 • Eén hagelbui of een periode van droogte kan het verschil maken tussen een degelijk en een verloren jaar. Met de Brede Weersverzekering stelt u de inkomsten uit uw open-teeltgewassen veilig wanneer extreme en ongunstige weersomstandigheden toeslaan. 
 • De Brede Weersverzekering biedt uitgebreide bescherming tegens schade door bovenmatige regenval, droogte, vorst, ijzel, hagel en storm.
 • ​Verzekerde teelten: al uw niet-permanent overkapte teelten zijn gedekt –  akkerbouwgewassen, grasland, fruitteelt, volle-grondgroenten, sierteelt en boomkwekerij.

Wat dekt de Brede Weersverzekering

 • Schade door regenval
  Wanneer door een periode met bovenmatig veel regen gewassen zijn opengebarsten, stukgeslagen, geknakt, gebroken, afgescheurd, ingescheurd of verstikt.
 • Schade door droogte
  Wanneer door een periode met minder neerslag dan gemiddeld het oogstmateriaal van een gewas voortijdig afgestorven, uitgerijpt of verdroogd is en beregenen of irrigeren de schade niet heeft kunnen voorkomen.
 • Schade door (nacht)vorst
  Wanneer door een luchttemperatuur lager dan 0 graden Celcius (gemeten anderhalve meter boven de grond door het KMI-weerstation dat het dichtst bij het gewas staat) het gewasweefsel beschadigd is geraakt waardoor het gewas bevriest of openbarst op celniveau.
 • Schade door ijzel
  Wanneer vloeibare neerslag bij aanraking met het gewas een ijslaag vormt die op het gewas drukt waardoor het knakt, breekt of scheurt.
 • Schade door hagel
  Wanneer door neerslag in de vorm van ijskorrels, ijsballen of brokken ijs het gewas is afgeslagen, geknakt, gebroken of stukgeslagen.
 • Schade door storm
  Wanneer door wind met een snelheid van 51km/u of meer (gemeten door het KMI-meetstation dat het dichtst bij het gewas staat) het gewas is ontworteld, stukgeslagen, geknakt, gebroken, ingescheurd, afgescheurd, uitgewreven, dichtgewaaid of weggewaaid.

Gelukkig kan je hiervoor op ons rekenen.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent niet verplicht al uw gewassen te verzekeren: u kiest zelf welke percelen. Elk jaar deelt u ons uw teeltplan mee. Hierin geeft u duidelijk aan welke gewassen verzekerd moeten worden en op welke risicoadressen in Vlaanderen deze gewassen zich bevinden.

De Brede Weersverzekering is een contract met een duurtijd van 12 maanden, dat automatisch verlengd wordt voor dezelfde periode. Behalve wanneer één van de partijen zich tegen de overeenkomst verzet ten minste 3 maanden vóór haar vervaldag, volgens de wettelijke modaliteiten. Wanneer uw contract Top Landbouw wordt opgezegd, heeft dit tot gevolg dat uw contract Brede Weersverzekering bij Hagelunie wordt beëindigd op de jaarlijkse vervaldag.

Vlaamse subsidie

 • De Vlaamse Overheid betaalt de subsidie aan de landbouwer. De subsidie bedraagt 65% van de netto premie (de betaalde premie verminderd met de verzekeringstaksen) die overeenstemt met de vergoedingsdrempel van 20%.
 • De premieverhoging om de vergoedingsdrempel te verlagen naar 15% en de verzekeringstaksen worden door de Vlaamse Overheid niet gesubsidieerd.
 • Een voorbeeld: U verzekert zich met de vergoeding voor schade die hoger is dan 20% en U betaalt daarvoor 100 € per hectare plus taksen (9,25 €) of een totale premie van 109,25 €.
  De Vlaamse Overheid subsidieert 65 €.
  Na tussenkomst van de Vlaamse Overheid is uw kostprijs van de Brede Weersverzekering 44,25 € per hectare.

Wat doen bij schade?

Oogst in elk geval NIET voor u de schade gemeld hebt.

Verwittig ons en Hagelunie meteen (tel +31 71 5689955). Hagelunie vertelt u welke noodmaatregelen u snel kunt nemen om ergere schade te voorkomen. Hagelunie adviseert u ook, samen met uw verzekeringstussenpersoon, over de verdere stappen om de schade af te handelen.

Video afspelen

Bekijk bovenstaand filmpje om meer te leren over de Brede Weersverzekering

Wil je graag een afspraak maken? Dat kan.

“Heb je vragen over je verzekeringen? Vraag je je af of jij en je naasten voldoende beschermd zijn? Geert Remaut en zijn medewerkers maken graag tijd voor je vrij. Ons team van specialisten biedt antwoorden op alle verzekeringsvraagstukken van A tot Z.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.