Veel gestelde vragen & antwoorden

Geert Remaut

Geert Remaut

“Heb je vragen over je verzekeringen? Ons team staat steeds voor je klaar met de antwoorden."

Hoe wordt het aanvullend pensioen belast als je verhuist naar het buitenland?

In geval van een uitbetaling van het aanvullend pensioen over de landsgrenzen heen spelen tal van factoren een rol om te bepalen aan welke inhoudingen de prestatie onderworpen is. Algemeen kunnen de mogelijke inhoudingen worden onderverdeeld in twee subcategorieën: fiscale inhoudingen en socialezekerheidsinhoudingen.

Fiscale inhoudingen

Om te vermijden dat zowel het land van vestiging van de pensioeninstelling als de woonstaat van de begunstigde de pensioenprestatie belasten, hebben de meeste lidstaten van de Europese Unie onderling concrete afspraken gemaakt over elkaars bevoegdheid inzake fiscaliteit. Ook België heeft met de meeste landen zo’n verdrag tot het vermijden van dubbele belasting afgesloten. Deze verdragen vindt u terug op FisconetPlus.

Wanneer België op basis van het dubbelbelastingverdrag in uw situatie heffingsbevoegd zou zijn of er geen verdrag met uw woonstaat werd gesloten, hangt het belastingtarief af van bepaalde elementen zoals het type pensioenplan, de samenstelling van de opgebouwde pensioenreserves, de uitbetalingswijze (kapitaal of rente) en de leeftijd op het ogenblik van uitbetaling.

Meer concrete informatie over de toepasselijke tarieven in een groepsverzekering vindt u hier. Wanneer een andere lidstaat belastingen mag heffen op uw aanvullend pensioen, raden wij u aan om meer informatie over de toepasselijke belastingtarieven in te winnen bij uw pensioeninstelling of de belastingadministratie van het betrokken land. Socialezekerheidsinhoudingen

De toepassing van eventuele socialezekerheidsinhoudingen, ook parafiscaliteit genoemd, is op Europees niveau geregeld. Als algemeen principe gelden voor pensioenbedragen de regels van de woonstaat van de begunstigde. Wanneer u in België woont, betekent dit dat de bruto pensioenbedragen onderworpen zijn aan een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2%. Dit is ook het geval als u in het buitenland woont maar toch onder de Belgische ziekteverzekering valt.

Ontdek meer

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.