Veel gestelde vragen & antwoorden

Geert Remaut

Geert Remaut

“Heb je vragen over je verzekeringen? Ons team staat steeds voor je klaar met de antwoorden."

Een aantal jonge mensen worden roommates. Wat met de brandverzekering?

Aansprakelijkheid tegenover de eigenaar

Ten eerste is er de aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van de eigenaar, voor wat betreft schade aan de gehuurde woning. Voor deze schade nemen jullie best samen een huuraansprakelijkheidsverzekering die elke huisgenoot beschouwt als “verzekerde”.

Deze dekking is belangrijk aangezien het Burgerlijk Wetboek ervan uitgaat dat de huurders aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, tenzij jij kan bewijzen dat de schade te wijten is aan een gebrek of nalatigheid van de eigenaar of iemand anders.

De eigenaar hoeft dus niet eens te bewijzen dat er sprake is een nalatigheid of een fout vanwege de huurders. Bij een schadegeval kan de brandverzekering van de eigenaar – nadat die zijn cliënt vergoed heeft – zich verhalen op de verzekeraar van de huurders om zijn kosten te compenseren. Als de huurder dan niet verzekerd is, komt de verzekeraar van de eigenaar bij de huurder zelf aankloppen!

Aansprakelijkheid tegenover derden

Ten tweede moet je rekening houden met de schade die je kan toebrengen aan andere personen dan de eigenaar en waarvoor één van de huisgenoten aansprakelijk kan zijn. Denk maar aan een brand die overgeslagen is naar een aanpalend gebouw.

De huurdersaansprakelijkheid van de roommates moet ook hier dekking verlenen en hen zo beschermen tegen derden – of hun verzekeraars – die aanspraak zouden kunnen maken op schadevergoedingen, als één van de huisgenoten aansprakelijk blijkt te zijn.

Bescherming van persoonlijke bezittingen

Ten slotte wil je als huurder je persoonlijke bezittingen verzekeren tegen brand, waterschade,… Het gaat om de inhoud van de woning die je huurt: meubilair, apparatuur, persoonlijke spullen,…

De huisgenoten hebben er ook alle belang bij om ook deze dekking gezamenlijk te voorzien om te vermijden dat één huisgenoot persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan eigendommen van een andere huisgenoot.

Nota bene: Roommates zijn niet meer gedekt zijn door de familiale verzekering van hun ouders van zodra ze zelfstandig gaan wonen en dit in tegenstelling tot kotstudenten die voor wat betreft de verzekering nog steeds deel uitmaken van het huishouden van hun ouders.

Ontdek meer

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.