Mijn Woning

Je woning is je veilige haven, je huis is je thuis. Zorg dat je het goed beschermd.

Vraag offerte
Neem contact op

Brandverzekering

Brand- of woningverzekering

De brandverzekering wordt ook wel de woningverzekering genoemd. Dat komt omdat ze veel meer omvat dan alleen een dekking tegen brand. De woningverzekering vangt de gevolgen op van schade aan uw woning en de inhoud ervan.

Hoewel de dekking brand centraal staat in de woningverzekering, is ook andere schade aan je woning en de inhoud ervan gedekt. Bovendien dekt deze verzekering ook je burgerlijke aansprakelijkheid wanneer je woning en inboedel schade zouden berokkenen aan anderen. Denk bijvoorbeeld maar aan een losgekomen dakpan.

Er zijn drie soorten dekkingen in de woningverzekering:

 • De basisdekkingen: dit is de dekking van de materiële schade die de woningverzekering biedt.
 • De aanvullende dekkingen: dit is de extra vergoeding die de verzekeraar biedt wanneer er een schadegeval is. Als je bij hem een verzekering aangaat, geniet je automatisch van deze aanvullende dekkingen.
 • De optionele of facultatieve dekkingen: deze dekkingen kan je zelf extra afsluiten, bijvoorbeeld een dekking tegen diefstal.

Hoewel de basisdekkingen vergelijkbaar zijn, hebben de verzekeraars hun eigen producten ontwikkeld met eigen accenten.

Besteed dus toch voldoende aandacht aan de algemene en bijzondere voorwaarden van jouw verzekeringscontract om precies te weten wat de omvang van de dekkingen en de beperkingen ervan zijn.

Een wijd verspreid misverstand is dat een woningverzekering alleen belangrijk is voor een eigenaar van een woning. Niets is minder waar! Als je huurder bent, heb je er alle belang bij om een woningverzekering te hebben. 

De brandverzekering, ook woningverzekering genoemd, beschermt jou en je woning tegen heel wat. Er zijn drie verschillende soorten dekkingen: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen geboden door je verzekeraar wanneer je een schadegeval hebt en de optionele of facultatieve dekkingen die je bijkomend kan aangaan.

De basisdekkingen van de brandverzekering

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen. 

De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door:

 • elektriciteit: inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning, of het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor ( ontdooiing),…
 • rook of roet
 • waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn),…
 • glasschade (bijvoorbeeld veranda, ramen)
 • schade aan het gebouw (bijvoorbeeld deuren, ramen) na een inbraak of vandalisme (deze dekking geldt soms alleen als ook een optionele dekking diefstal afgesloten is)

De aanvullende dekkingen van de brandverzekering

De aanvullende dekkingen vergoeden niet rechtstreeks de kosten van de schade zelf, maar wel de andere kosten die verbonden zijn met een schadegeval, zoals:

 • de reddingskosten
 • de kosten die voortvloeien uit wat de verzekeraar je gevraagd heeft te doen om verdere schade te voorkomen: bijvoorbeeld een zeil dat je over het dak heeft gespannen nadat het vernield werd om te vermijden dat er insijpeling van water zou zijn, wat nog meer schade zou veroorzaken
 • de kosten die voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te beperken: bijvoorbeeld het gebruik van draagbare blusapparaten
 • de kosten van de bewaring van jouw goederen tijdens de duur van herbouw van het gebouw (bijvoorbeeld het opslaan van meubelen in een meubelbewaarplaats)
 • de kosten voor het slopen van beschadigde goederen – al dan niet nodig voor de herbouw – alsook voor het transport van het puin naar een stortplaats
 • de kosten van huisvesting wanneer de woning onbewoonbaar is (hoe uitgebreid dat is, hangt af van verzekeraar tot verzekeraar)
 • de kosten van expertise van de schade
 • de onbruikbaarheid van onroerende goederen (ook genots- of huurderving genoemd) wanneer het verzekerde gebouw onbewoonbaar is tijdens de duur van heropbouw of herstelling
 • het verhaal van derden: de burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid indien een verzekerd schadegeval zich uitbreidt naar goederen van derden (brand die overslaat naar een andere woning).

De optionele of facultatieve dekkingen

De woningverzekeringen bieden bepaalde dekkingen naar keuze aan, zoals de dekking diefstal en vandalisme en de dekking indirecte verliezen, die voor diverse kosten door schade, opgelopen naar aanleiding van een schadegeval, tussenkomt.

Indirecte of onrechtstreekse verliezen

Indirecte of onrechtstreekse verliezen zijn diverse verliezen, kosten en nadelen die je oploopt door een brand, een wateroverlast, een storm,… Denk maar aan postkosten, kosten voor een auto, tijdverlies, administratieve rompslomp, enzovoort.

Daarom voorzien sommige woningverzekeringen in een automatische verhoging van de schadevergoeding (bijvoorbeeld met 10%) om die kosten te dekken.

Brochure Brandverzekering

Download de Brochure: De brandverzekering dekt veel meer dan alleen brand

Brochure Rechtsbijstand

Download de Brochure: Rechtsbijstand om uw rechten te vrijwaren.

Veel gestelde vragen over woningen

Onze partners

Maak een afspraak

We maken graag tijd vrij om je persoonlijk te woord te staan. Ons volledige team staat altijd klaar voor al jouw vragen.

We bieden steeds de beste oplossing op maat van jouw situatie en leren je daarom graag beter kennen.

Maak online een afspraak op een tijdstip naar jouw keuze. We zetten de koffie alvast klaar. 

Ontdek alles over de brandverzekering.

Vul je e-mailadres in en download de brochure in pdf-formaat. Kom zo te weten waartegen je brandverzekering je, naast brand, nog meer beschermt.

Ontdek alles over de Rechtsbijstandsverzekering.

Vul je e-mailadres in en download de brochure in pdf-formaat. Kom zo te weten hoe de rechtsbijstand je helpt om al jouw rechten te vrijwaren en te doen gelden. 

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.